AZ ITALFUTAR.INFO ELKÖTELEZETT A KULTURÁLT ITALFOGYASZTÁS MELLETT.
SZESZESITALLAL A 18 ÉV ALATTI KOROSZTÁLYT NEM SZOLGÁLJUK KI.

KÉRLEK ERŐSÍTSE MEG ÉLETKORÁT!
ELMÚLTAM 18 ÉVES.


Igen Nem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Üzemeltető adatai

        Üzemeltető:  VinOporto Kft.

        Cégjegyzékszáma: 01 09 937518

        Székhelye: 1063 Budapest Bajnok u. 7.

        Adószáma: 22652636-2-42

        E-mail címe: info@italfutar.info

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Kereskedelmi osztály által kiadott  489/2014 nyilvántartási számú igazolás alapján az Üzemeltető  jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

 

 2. Az ÁSZF  hatálya

     a.,  ÁSZF tárgyi hatálya

Az ÁSZF tárgyi hatálya az Üzemeltető által házhozszállítással kínált termékek és szolgáltatások telefonon, honlapon, e-mailben megrendelt teljesítésére terjed ki. A megállapodás egyes elemeit, feltételeit jelen szerződés, illetve annak mellékletét képező dokumentumok, és a honlapon közölt információk tartalmazzák.      

     b., Az ÁSZF személyi hatálya

Az ÁSZF személyi hatálya a 5. pontban meghatározott felhasználókra (továbbiakban: Felhasználók) terjed ki. A honlap mindenki számára ingyenesen használható, a megrendelések fogadására üzemeltetett telefon normál, nem emeltdíjas mobil hívószám.

     c., ÁSZF időbeli hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltétel a honlapon való közzétételtől hatályos határozatlan időtartamig

 

3.  Üzemeltető által felkínált termékek és szolgáltatások

a.,   Az Üzemeltető által  a honlapon feltüntetett szeszes italok, üdítők, energiaitalok, ásványvizek, egyéb kiegészítők (műanyag pohár, szívószál) házhozszállítása a szállítási feltételekben meghatározottak szerint.
b.,  Opcionálisan az üzemeltető vállalhatja az általa nem forgalmazott termékek (nem alkoholos italok) éjjel-nappali boltban, benzinkúton, ételt forgalmazó vendéglátóhelyen történő futár általi – megbízási díjért – a megrendelő részére történő beszerzését és házhoz-szállítását a jogszabályok figyelembe vételével.
c., A honlapon nem található alkoholos és nem alkoholos italok beszerzése, amennyiben az Üzemeltetőnek lehetősége van a jogszabályoknak megfelelő forrásból  és annak házhozszállítását.

4.   Megrendelés:

A megjelenített termékek és szolgáltatások kizárólag honlapon, e-mailen vagy telefonos úton, házhoz szállítással rendelhetőek meg.
A termékekre vonatkozóan megjelenített illetve telefonon közölt termékárak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t, jövedéki adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A megrendelések feldolgozása és azok kiszállítása hétfőtől-vasárnapig 18:30 és 04:00 között történik.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 20-50 perc, azonban dömpingszerű megrendelés esetén (különösen hétvégi és ünnepnapokon), útlezárás, terelés, baleset vagy egyéb előre nem látható esemény miatt, a teljesítési határidő meghosszabbodhat. Határidőre történő teljesítésnek a rendelés leadásától számított 95 percen belüli teljesítés számít. Amennyiben a rendelés teljesítését, kivételesen csak rendes teljesítési időn túl tudja az üzemeltető teljesíteni, arról minden esetben telefonon értesíti a megrendelőt, akinek ebben az esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendelésétől, ilyenkor a megrendelőt semmilyen költség nem terhel, azonban az üzemeltető sem tartozik kötelezettséggel. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
Kivételes esetben az üzemeltető fenntartja a már visszaigazolt megrendelés visszautasítására is a lehetőséget, ideiglenes készlethiány vagy más előre nem látható esemény miatt részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor! Az üzemeltető fenntartja a lehetőséget a rendelés valódiságának ellenőrzésére. Amennyiben a rendeléskor megadott telefonszámon a megrendelő nem érhető el –a vásárló elérhetetlensége miatt-, egyeztetés nélkül sem köteles az üzemeltető kiszállítani a megrendelést.
A termék/szolgáltatás ellenértékét átvételkor, a futárnak, készpénzben, Forintban kell teljesíteni vagy amennyiben a vásárló online rendelésnél illetve telefonon a rendelésnél jelzi, úgy lehetőség van a helyszínen bankkártyával/hitelkártyával történő fizetésre. Bankkártyás/hitelkártyás fizetés az Üzemeltető által használt POS terminálon történik. A bankkártya/hitelkártya tulajdonosának hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy saját tulajdonú kártyával kezdeményezi a fizetést, ellenkező esetben megtagadhatja a futár a bankkártyás fizetési lehetőséget, és adott esetben a termék átadását. Bankkártya/hitelkártya csalás gyanúja esetén a futár kérheti a K&H Bank ’HelpDesk’ szolgálatát a kártyatulajdonos ellenőrzésére vagy indokolt esetben értesíti a Hatóságokat.

 

5.  A szerződésben vásárlóként résztvevő személyek köre

Az üzemeltető honlapját csak 18 év feletti személyek használhatják, terméket és szolgáltatást is csak 18 év feletti személyek rendelhetnek. A honlap csak felhasználó általi – „18. életévévemet betöltöttem” tartalmú - nyilatkozattétel után tekinthető meg. Amennyiben a megrendelt csomag szeszes italt vagy üzemeltető által nem forgalmazott, vásárló kérésére beszerzett csak 18 éven felülieknek ajánlott terméket tartalmaz és az átvevő legalább 18. évesnek, a futár által nem vélelmezhető és 18. életévének betöltését a futár kérésére hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a csomag azon része amit csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak, nem kerülhet átadásra.

 

6.  A vásárlót megillető elállási jog és annak kizárása

a., A vásárlót megillető elállási jog

A vásárlót a forgalmazott termékre a kézhezvételtől számított 14 napon belül indokolás nélküli (objektív, abszolút) elállási jog illeti meg. A vásárlót terhelik a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek.
Abban az esetben amikor a csomag vagy bizonyos része azért nem kerül átadásra, mert a vásárló nem töltötte be a 18. életévét vagy azt a futár kérésére hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a visszaszállítás költsége a megrendelőt terheli. A 18. életévét be nem töltött személy kora miatt át nem adott csomaggal kapcsolatos szabályok alkalmazandóak a megrendelő által szokásos kiszállítási időn belül, hibátlanul teljesített megrendelés át nem vétele esetén a visszaszállításra vonatkozóan. Amennyiben az átvétel a vásárló hibájából nem jön létre, és a megrendelés üzemeltető által nem forgalmazott termék vásárló megbízásából, a vásárló részére történő beszerzését is tartalmazta, annak ellenértéke és a szolgáltatásért fizetendő díj átvétel hiányában is megilleti az üzemeltetőt (ennek oka, hogy a szolgáltatás nyújtását az üzemeltető a vásárló beleegyezésével kezdte meg az elállási időn belül és a szolgáltatás természeténél fogva vissza nem szolgáltathatóvá válik a teljesítés megkezdésével).

     b.,   A vásárlót megillető elállási jog kizárása

A vásárlót nem illeti meg az indokolás nélküli (objektív, abszolút) vásárlói elállás joga a forgalmazott termék természeténél fogva, az élelmiszernek minősülő termékek vonatkozásában. Az élelmiszerhigiéniai, tárolási, élelmiszerbiztonsági szabályok vásárlónál való megtartásának ellenőrizhetetlensége miatt a forgalmazó a vásárlótól visszaszolgáltatott termék továbbértékesítésével a fogyasztókat veszélynek tenné ki, ezért az ilyen termékre a vásárlónak történő átadást követően az indokolás nélküli elállás kizárt.
 A vásárlót az üzemeltető által nem forgalmazott termék megvásárlása és házhoz szállítása szolgáltatásra vonatkozóan elállási jog nem illeti meg, ennek oka, hogy a szolgáltatás nyújtását ebben az esetben az üzemeltető a vásárló beleegyezésével kezdte meg.

 

 

7.  Szerzői jogvédelem, felelősség

Az Üzemeltető honlapja, illetve annak tartalma, bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására kizárólagosan az Üzemeltető jogosult. Az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni. Az Üzemeltető hozzájárul a honlap tartalmának, kivonatainak letöltéséhez, illetve kinyomtatásához otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából.

A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Figyelemmel arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon az Üzemeltető akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az Üzemeltető a honlap tartalmának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására, a honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal.
Az Üzemeletető fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot, annak tartalmát bármikor egyoldalúan módosítsa, elérhetőségét korlátozza, megszüntesse, és nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát.

Üzemeltető a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz Felhasználó adatainak védelme érdekében.
Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről Üzemeltető gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver, szoftver vagy hálózati hibából, illetve a Felhasználók által a honlap helytelen kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét azokért a károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek a honlapjával kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, üzemzavarból, vagy más hasonló okból következnek be. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal ugyanakkor arra, hogy a szolgáltatás leállását okozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítja.
Üzemeltető jogosult a 2008. évi XLVIII törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint hirdetést közzétenni. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a hirdetés sérti a jogszabályokat, a hirdetést azonnal eltávolítja az oldalról.

8.  ÁSZF módosítása és megszűnésének esetei és feltételei

     Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

Az ÁSZF módosításáról az Üzemeltető a honlapon tájékoztatja a Felhasználókat. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a Felhasználókat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást.
      Jelen szerződés a felek között határozatlan időre jön létre, a szerződést a Felhasználó bármikor, indoklás nélkül jogosult azonnali hatállyal felmondani. Az Üzemeltető úgyszintén bármikor jogosult a jelen szerződés indoklás nélküli felmondására. Felmondás esetén az Üzemeltető értesíti a Felhasználókat.
Amennyiben az Üzemeltető a házhoz-szállítási tevékenység befejezése mellett dönt és emiatt valamennyi szerződést felmondja, a felmondásról és a tevékenység befejezéséről előzetesen a honlapon tájékoztatja a Felhasználókat. A tevékenység befejezésének időpontja a tájékoztató hirdetményben megjelölt időpont.

9.  Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben foglalt bármely jog Üzemeltető által történő késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. és a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékeltét képezi a külön okiratba foglalt Adatvédelmi tájékoztatás, a honlapon található az Üzemeltető által közzétett minden információ. A Felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen dokumentumoknak, tartalmaknak megfelelően gyakorolják jogaikat, teljesítik kötelezettségeiket.

10. Adatvédelem

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Adatvédelmi tájékoztatást a VinOporto  Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név:  VinOporto  Kft., cg: 01 09 937518, székhely:  1063 Budapest, Bajnok u. 7., továbbiakban: "Italfutár") a www.italfutar.info weboldal üzemeltetésével kapcsolatban a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: "Adatvédelmi törvény") foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek és követelményeknek, így különösen az Adatvédelmi törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés céljából készítette és hozta nyilvánosságra.
Italfutár a harmadik személyek (a továbbiakban: "Felhasználók") által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján.

a., A kezelt személyes adatok köre

Az Italfutár kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználók a www.italpincer.hu weboldalon található on-line áruházból történő rendelés során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az Italfutár rendelkezésére, és amelyeknek az Italfutár által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

     b.,  Az adatkezelés célja és jogalapja

Italfutár a Felhasználók által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a leadott rendelések teljesítése, a Felhasználókkal folytatott személyes kapcsolattartás, valamint saját célú reklámanyagoknak, így különösen rendszeres hírleveleknek, ajánlatoknak a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen e-mailben, vagy postai úton, esetlegesen telefonon, SMS, MMS útján történő küldésének céljából gyűjti és kezeli. Az Italfutár által végzett adatkezelés a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul.

     c.,  Az adatkezelésre jogosultak és a kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Az adatkezelésre a Felhasználók hozzájárulása alapján az Italfutár által végzett adatkezelési tevékenység során az alábbi természetes személyeknek van hozzáférése a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz: az Italfutár mindenkori üzemeltetetője és annak mindenkori alkalmazotti köre.

    d., Az adatkezelés módja

Az Italfutár a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag saját rendszerében - így különösen a wwwitalfutár.hu weboldalhoz kapcsolódó adminfelületen, saját nyilvántartásában, illetve ezen nyilvántartásokból végzett rendszeres lementéseknek megfelelően CD/DVD-lemezen - tárolja és kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatásban meghatározott célból kezeli. Az Italfutár a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden ésszerű technikai és szervezési lépést és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonsága biztosított legyen, hogy az adatokhoz illetéktelen, az adatkezelésre nem jogosult személy ne férhessen hozzá, az adatokat jogosulatlanul ne változtassák meg, ne töröljék, az adatok nyilvánosságra ne kerülhessenek. Az adatkezelő mindent megtesz az adatok véletlen sérülés, vagy megsemmisülése ellen.
Az Italfutár olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Italfutár a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Az Italfutár által kezelt adatok a „b.” pontban rögzített adatkezelési céltól eltérő célú kezelésre, felhasználásra, illetve harmadik fél részére továbbításra és átadásra nem kerülnek, kivéve, ha ehhez az érintett Felhasználó előzetesen kifejezetten hozzájárult.

        e.,  A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Italfutár által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan az érintett Felhasználók az alábbi jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek az Adatvédelmi törvény alapján:
         A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (Avtv. 12. §, 13.§). Ebben az esetben az Italfutár köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. Az e-mail útján közölt tájékoztatás írásbelinek tekinthető. Az adott évben azonos területre vonatkozó első tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatás ingyenes. Az érintett kérheti, hogy – saját adatai vonatkozásában – betekinthessen a nyilvántartásba.
        A Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését és törlését. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett Felhasználó azt kéri, ha a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintett Felhasználót értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
A Felhasználó által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az Italpincér a nyilatkozó Felhasználó nevét és minden egyéb személyes adatát a saját adatkezelési nyilvántartásából haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.
a Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett Felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
a Felhasználó jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

        f.,  Az adatkezelés időtartama

Az Italfutár a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Felhasználó adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri a Felhasználó azok törlését a nyilvántartásból.

        g.,  Az adatkezelő adatai, elérhetősége

        VinOporto Kft.

        Cégjegyzékszáma: 01 09 937518

        Székhelye: 1063 Budapest Bajnok u. 7.

        Adószáma: 22652636-2-42

        E-mail címe: info@italfutar.info

Az Italfutár jelen adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.italfutar.info oldalon.

 

Az Italfutár fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti Felhasználókat.